Nasza
Genealogia

Rodzinny portal genealogiczny

Zerka

Start

Tworzoną stronę  dedykuję swojemu zmarłemu Tacie

        

       Zygmuntowi  Zerka.

 

  "Gdzie ja jestem, Ty byłeś.

    Gdzie Ty jesteś, ja będę."


Witam wszystkich.

 

Zacząłem  zbierać informacje o naszej rodzinie,czyli gałęzie rodzin :

                              Zerka   Niewola ,

Ogrodowiak, 

Helon,

Dul

i powiązanych z tymi rodzinami .

Jednak daleka droga przed wypełnieniem wszystkich danych o naszych przodkach i o nas samych . Ale dzięki temu będziemy wiedzieć o sobie choć troszkę więcej,

Zachęcam wszystkich do dzielenia się informacjami, przesyłaniem danych i zdjęć, gdyż to jest podstawą budowania Naszej Wspólnej historii .

W razie jakichkolwiek dodatkowych informacji/uwag/pytań proszę o kontakt.

Adresy do korespondencji znajdują się w zakładce:    Kontakt

 

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę"
- Jan Paweł II

 

Pragnę podziękowć Wszystkim, którzy dostarczyli wiadomości  o Naszej rodzinie.

Pragnę podziekować osobom, które zadeklarowały  pomoc w tworzeniu drzewka  ( szczególne uśmiechy  dla Was :)))  cały czas czekam na obiecane  wiadomości  :))  )

Dziękuję  za poznanie Was bliżej , Kochana  rodzino!!

Przepraszam, też osoby,  którym się , może, i naprzykrzałem ciągłymi pytaniami

( ale to naprzykrzanie, a w tym przypadku, jak to powiedziała Danusia  :konsekwentność i  wytrwałość,  jest charakterystyczna dla Zerków.

 

Warto:

Kliknąć na : Multimedia     i...... obejrzeć zdjęcia (otwierając inne kategorie )

Kliknąć na : Rocznice

A przede wszystkim...warto...podzielić się wiadomościami o rodzinie!!!!!

 

Przeglądając serwis  klikać na ikonę z trzema "ludkami" otworzy się wtedy postać graficzna drzewa rodziny oraz w multimediach zobaczyć zdjęcia grupowe.

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości.

20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski

 

 

O dacie jakichkolwiek zmian na stronie informuje  data na samym dole stromy - Data ostatniej modyfikacji:.....

 

Proszę o podawanie adresów do stron internetowych związanych ze swoją pracą, zainteresowaniami, własnymi stronami , itp.

Umieszczę je w zakładce Linki.

 

 

Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone przez umieszczenie tutaj jej danych osobowych, ma prawo żądania usunięcia lub poprawienia tych danych.

Proszę o zgłaszanie zauważonych błędów lub nieścisłości w danych na drzewku.

 

 

Bez przodków jesteś jak wyrwana roślina, rzucona na uschnięcie.
Gdy czujesz za sobą ich siłę, to tak, jakbyś rósł w lesie z innymi drzewami.
Jedne są stare i już się przewracają, inne młode, dopiero rosną, ale to jest TWÓJ  „las…""

 

 

Dostęp do zakładek jest zakodowany hasłem, które udostępniam członkom rodziny po uprzednim kontakcie ze mną.